IT sistēmu izstrāde un ieviešana

Vissvarīgākais no Atea sniegtajiem IT infrastruktūras pakalpojumiem ir IT sistēmu projektēšana, ieviešana un uzraudzība. Labi pārzinot informācijas tehnoloģiju iespējas un to attīstības perspektīvas, kā arī klienta vajadzības, Atea var izveidot, uzstādīt un apkalpot tieši klienta vajadzībām atbilstošu IT sistēmu.

Atea radītās IT sistēmas sevī ietver darba vietas un darba stacijas, datu glabātuves, informācijas aizsardzības līdzekļus, datortīkla iekārtas, interneta kā arī citas sakaru tehnoloģijas. Šo sistēmu darbu pārvalda dažādas operētājsistēmas, biroja programmas, datu bāzu pārvaldības līdzekļi, interneta satura pārvaldības līdzekļi u.c., kā arī dažādas pēc patērētāju vajadzībām un pasūtījuma izveidotas specializētas programmas.

Visa šī tehnika un programmatūra ir savstarpēji savienojamas un nodrošina augstu darba ražīgumu un maksimālu informācijas drošību un uzticamību. Pienācīgi ieviestas un uzraudzītas, IT sistēmas ļauj klientiem koncentrēties uz savu pamatbiznesu nevis uz IT problēmu risināšanu.

Atea darbinieki ir labi apguvuši savu ilggadējo partneru tehnoloģijas un to izmantošanas iespējas, tādēļ labi zina, kā tās izmantot, radot saviem klientiem pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību.


Iet atpakaļ