Mākoņpakalpojumi

Mākoņu tehnoloģija – jēdziens kas, iespējams, ir nedzirdēts tikai cilvēkam, kurš pilnībā nav saskāries ar informācijas tehnoloģijām. Mākoņpakalpojumi iekļauj infrastruktūras, programmatūras un datu klāstu, kas atrodas “mākonī” – datu centrā. Lai tam piekļūtu, ir nepieciešams tikai interneta pieslēgums.

Mākoņskaitļošanā izšķir 3 mākoņpakalpojumu veidus:

  • Privātais mākonis. Infrastruktūra, kas ir paredzēta izmantošanai vienas organizācijas ietvaros, kas apvieno vairākus lietotājus vai biznesa vienības. To var izveidot, pārvaldīt, un uzturēt gan pati organizācija, gan trešā puse vai abu kombinācija.
  • Publiskais mākonis. Infrastruktūras, kas ir paredzētas publiskai izmantošanai. To var izveidot, pārvaldīt un uzturēt uzņēmumi, izglītības vai valsts institūcijas, vai visu iepriekšminēto kombinācija. Pastāv iespēja izvietot mākoni arī interneta provaidera telpās.
  • Hibrīdmākonis. Infrastruktūra, kas sastāv no divām vai vairākām atšķirīgām mākoņa infrastruktūrām (privāts, publisks), vienlaikus saglabājot tehnoloģiju, kas pieļauj datu un lietojumprogrammu migrāciju starp šīm infrastruktūrām, tā piemēram, mākoņa infrastruktūras kļūmes vai slodzes balansēšanas gadījumos.

Atea speciālisti palīdzēs Jums ar konsultācijām un piemērotākās mākoņu infrastruktūras izveidi.


Iet atpakaļ