ISO 37001:2016 Pret kukuļošanu vērsta vadības sistēma atbilstoši ISO 37001:2016 standartam, kas uzņēmumā darbojas jau kopš 2019 gada.
ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma atbilstoši LST EN ISO 14001:2015 standartam, kas uzņēmumā ir ieviesta un tiek īstenota kopš 2005.gada.
ISO 9001:2015 Menedžmenta sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, kas uzņēmumā darbojas jau kopš 1999.gada.