Kvalitātes standarti

ISO/ IEC 20000-1 IT pakalpojumu pārvaldības sistēma atbilstoši ISO/IEC 20000-1 standartam, kas uzņēmumā tiek īstenota kopš 2011.gada. ISO_20000_1
ISO/ IEC 27001:2013 Informācijas drošības vadības sistēma saskaņā ar ISO/ IEC 27001:2006 standartu, kas uzņēmumā tiek īstenota kopš 2010.gada.  ISO-27001-2006
OHSAS 18001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši OHSAS 18001 standaram, kas uzņēmumā darbojas kopš 2009.gada. OHSAS_18001
ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma atbilstoši LST EN ISO 14001:2015 standartam, kas uzņēmumā ir ieviesta un tiek īstenota kopš 2005.gada.  ISO_14001_2005
ISO 9001:2015 Menedžmenta sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, kas uzņēmumā darbojas jau kopš 1999.gada.