Atea Action – ikgadēja konference par tehnoloģiju jaunumiem un aktuālajiem nozares jautājumiem, kas īpaši veltīta iestāžu vadītājiem un IT profesionāļiem. Tā ir vieta, kur vadītāji un IT entuziasti atklāj kopīgus mērķus un IT risinājumi apliecina savu neaizstājamo vietu katra uzņēmuma un organizācijas stratēģiskajā plānā.

Uz tikšanos konferencē pēc:

Digitālā demokrātija

Tehnoloģiskā revolūcija ir mainījusi mūsu dzīves kvalitāti un biznesa ātrumu. Tagad tā būtiski ietekmē arī demokrātijas principus. Lietu internets, datu pieejamību un analītikas rīki ļauj objektīvi izvērtēt problēmas un pieņemt atbilstošus lēmumus. Elektroniskie pakalpojumi palielina vadības pārredzamību un samazina ar to saistītās izmaksas. Sociālie tīkli rada jaunas iespējas iedzīvotājiem paust savu viedokli un tikt uzklausītiem, līdzsvarojot kopējo izpratni par sociālajiem procesiem. Digitālā demokrātija sniedz iespēju iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā ne tikai vēlēšanu laikā. Kā šis rīcībspēks tiks izmantots nākotnē?

Zelta partneri
Sudraba partneri