StarTech.com 1 ft. VGA to VGA Splitter Cable - M/F Dual Monitor Video Cable Splitter (VGASPL1VV) - VGA splitter - HD-15 (VGA) (M) to HD-15 (VGA) (F) - 30 cm - black - for P/N: DP2VGAMM6, DP2VGAMM6B, HD2VGAMM6, MXT101MM