2017-06-07

Atea atbalsts skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās

Jau otro gadu pēc kārtas ir noritējis Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes rīkotais konkurss „Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2016./2017.m.g.” 6.-9. klašu skolēniem, kas tiek organizēts, lai stimulētu jauniešu vēlmi uzlabot savas sekmes un mācību darba rezultātus, kā arī – lai veicinātu Ikšķiles vidusskolas izaugsmi. Atea bija prieks būt daļai no komandas un piedalīties jauniešu atbalstīšanā.

Šogad konkurss guva vēl lielāku atsaucību skolēnu vidū nekā iepriekšējā gadā un tajā savu dalību pieteica jau 66 skolēni. 31. maijā svinīgā ceremonijā apbalvojumus un veicināšanas balvas saņēma 20 skolēni. Šogad konkursa nolikums tika nedaudz mainīts, piešķirot divas galvenās balvas: viena balva paredzēta skolēniem, kuru vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā ir bijusi līdz astoņām ballēm un šajā grupā 1. vietu un Atea sarūpēto Dell klēpjdatoru saņēma Ērika Ježkova no 8.c klases, bet otra balva tiem skolēniem, kuru vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā ir bijusi virs 8 ballēm – šajā grupā 1.vietu ieguva Patrīcija Moiseja no 8.a klases – arī saņemot balvā klēpjdatoru. Konkursantu dalīšana šādās divās grupās tika veikta, lai dotu vienlīdzīgas iespējas skolēniem dažādās sekmju grupās sacensties par balvām, jo ar augstākām sekmēm paaugstināt vidējo atzīmi ir krietni grūtāk. Bez konkursa nolikumā atrunātajām balvām par patīkamu pārsteigumu – veicināšanas balvām skolēniem, kuri, piedaloties konkursā nebija sasnieguši augstākos rezultātus, taču sniegums joprojām bija ievērojams, parūpējās Atea. Šie jaunieši dāvanā saņēma austiņas vai portatīvos skaļruņus.

Uz tikšanos konkursā atkal nākamgad!