Personas datu apstrāde

Kad SIA “ATEA” apstrādā Jūsu personas datus, mēs esam datu apstrādātājs un esam atbildīgi par Jūsu personas datu apstrādi korekti, droši un atbilstoši attiecīgajiem datu aizsradzības likumiem un nosacījumiem.

Nolūks, kādēļ Atea apkopo Jūsu personas datus, ir korekta savstarpēja komunikācija, personalizēta dalībnieku pieredze mūsu organizētajos klientu pasākumos, administratīvais darbs klientu pasākumos ar to dalībniekiem un saziņa pēc klientu pasākumiem. Juridiskais pamatojums, kādēļ izmantosim Jūsu datus, ir balstīts uz piekrišanu. Atea veiks atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus un Jūsu privātumu. Personas dati, kurus mēs apkopojam, tiks izmantoti vienīgi Atea uzņēmuma iekšējā vidē un tiks iesniegti mūsu organizēto pasākumu attiecīgajiem sadarbības partneriem.

Lai uzzinātu vairāk par to kā tiks veikta automātisko lēmumu pieņemšanu un profilēšana, dodieties uz: https://www.atea.lv/par-atea/privatuma-politika/

Pasākuma norises vietā var tikt veikta fotografēšana/video uzņemšana, kur Jūs varat būt redzams, ja piedalāties pasākumā.

Lai īstenotu nolūkus, ar kuriem Atea apstrādā Jūsu personas datus, Atea uzglabās Jūsu personas datus līdz Jūs lūgsiet tos izdzēst.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Atea, ja vēlaties ar mums sazināties saistībā ar Jūsu personas datiem vai vēlaties iesniegt jebkuru no augstāk minētajiem pieprasījumiem, lūdzu sazinieties ar: dpo@atea.lt