Personas datu drošība

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) jeb GDPR (General Data Protection Regulation) ir jaunā ES regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un ir viena no būtiskākajām izmaiņām datu aizsardzības jomā pēdējo 20 gadu laikā. Šī regula aizstās Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību un nostiprinās ES pilsoņu tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Atea augsti vērtē savu klientu un darbinieku privātumu. Mēs mērķtiecīgi ieviešam VDAR atbilstošās darbības un būsim gatavi pārmaiņām līdz ar jaunās datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā 2018.gada 25.maijā. Lai to paveiktu, Atea ir uzsākusi kopīgu VDAR programmu, lai stiprinātu un uzlabotu datu aizsardzību visā Atea grupā.

Atea VDAR programma ir izvērtējusi visas saistītās jomas ar personas datiem Atea grupas uzņēmumos, lai mūsu darbības būtu atbilstošas VDAR nosacījumiem.

  • Uzskaitītas un analizētas visas sistēmas, kurās ir ietverti personas dati, lai tās būtu atbilstošas VDAR
  •  Ieviesti jauni kopīgi datu subjekta procesi
  • Pielāgoti procesi, kuros tiek apstrādāti personas dati – Pakalpojumi, IT, Pārdošana, Mārketings, Personāla vadība, lai procesi, kas ietver personas datus, būtu atbilstoši VDAR
  • Izvērtēti pakalpojumi, kuros mēs apstrādājam personas datus klientu vajadzībām, lai nepieciešamības gadījumā īstenotu datu apstrādes līgumus
  • Izvērtēti partneri un apakšuzņēmumi, lai nepieciešamības gadījumā īstenotu datu apstrādes līgumus

Paralēli VDAR ieviešanai, Atea ir izvērtējusi visus datu centrus, birojus un infrastruktūru, vadoties pēc ISO 27001 prasībām, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo personas datu drošību. VDAR apmācības tiek veiktas visos Atea grupas uzņēmumos, lai veicinātu kopējo izpratni.

Katra Atea filiāle ievieš vienādas kontroles un procesu sistēmas ar mērķi nodrošināt vienotu datu aizsardzības līmeni visā Atea grupā kopumā.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu aizsardzību un VDAR nosacījumu izpildi, Atea ir savi Datu Aizsardzības Speciālisti visās Atea filiālēs un atbilstība VDAR prasībām tiks monitorēta ar regulāriem auditiem.

ATEA VDAR projekta grupas programmas struktūra

ATEA uzņēmumu grupas ietekme uz VDAR apgabaliem

VDAR projekta sagatavotības rādītāji