Dāvanu un viesmīlības politika

Šī dāvanu un viesmīlības politika attiecas uz visiem Atea grupas uzņēmuma darbiniekiem Baltijas valstīs.  Politikā ir noteiktas īpašas vadlīnijas kukuļņemšanas un uzpirkšanas novēršanai, izmantojot dāvanas, viesmīlību,
ceļojumus, klientu pasākumus, sponsorēšanu un citas līdzīgas darbības.