2021-02-04

Atea dalība LATA tiešsaistes konferencē

4. Februārī aizvadīta ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” par atvērtības principu ievērošanu pandēmijas laikā valsts pārvaldē, privātajā sektorā un sabiedrībā kopumā.

Atea, kā pasākuma galvenais atbalstītājs, aktualizēja drošas un modernas darba vides nepieciešamību, kas nodrošina mobilitāti un pat 100% tālvadības iespējas. Konferences laikā tika pasniegtas LATA gada balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un  popularizēšanā – tās saņēmuši SIA “Zabix” un Latvijas Universitātes docente Anastasija Ņikiforova.

Tiešsaistes konferences “Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” lektoru vidū bija vairāk nekā desmit pašmāju un ārvalstu eksperti, kuri dienas gaitā iepazīstināja ar tādām tēmām kā digitālā identitāte un tās lietošanas iespējas mūsdienās, ģeotelpisko datu atvēršana Latvijā, interneta vēlēšanas, atvērtības principu ieviešanas pieredze valsts pārvaldē, uzņēmuma tēla veidošanā un citās jomās.

Konferences atvērtajās diskusiju istabās norisinājās darbsemināri – “Atvērtie ģeotelpiskie dati: kas mums kā sabiedrībai būtu jādara, lai veicinātu ģeotelpisko datu atvēršanu”, “Interneta vēlēšanas: tehnoloģiju iespējas un riski brīvu, aizklātu, drošu un demokrātisku vēlēšanu un referendumu norisei Latvijā”, “LATA vērtības: kāpēc ir vērts būt LATA biedram –  priekšrocības, iespējas un ieguvumi”, “Atvērtā programmatūra: atvērtais pirmkods valsts pārvaldē, izglītībā, privātajā sektorā; atvērtās saskarnes; tālmācības/tāldarba tehnoloģijas” un “Atea Tehnoloģiju istaba”, kur tika pārrunāta vienotas un atvērtas IT infrastruktūras resursa izveide uzņēmumā.

Atea Tehnoloģiju istabas apmeklētāji uzsver mākoņpārvaldības priekšrocības, kam nav nepieciešama komplicēta IKT inženierija un tīklu pārvaldība, kas ļauj datiem palīdzēt ikdienā. Piemēram, novērtējot cilvēku plūsmu, identificējot pieprasītākās preces veikalā un nodrošinot drošību kopējā tīklā. Ir skaidrs, ka mūsdienu tehnoloģiju risinājumi mazina plaisu starp biznesa prasībām un IKT un, lai palielinātu inovācijas biznesā, nepieciešams optimizēt procesus un palielināt spēju mainīties un pielāgoties, ko nodrošina mākoņpakalpojumi.

Edmunds Beļskis, LVRTC valdes priekšsēdētājs: “Izstrādājot risinājumus, IKT nozarei  ir ne tikai jāparedz potenciālie riski, bet arī jāuzņemas iepriekš nepieredzēts sociālās atbildības līmenis. Pasaulē IKT ekspertu aprindās 2020. gads tiek saukts par digitālās identitātes gadu, bet 2021. gadā globāli jārisina uzticēšanās jautājumi jaunajām e-komercijas un pārrobežu sadarbības formām”.