2018-02-28

Atea organizē apmācības Valsts policijai

21.februārī Atea Latvija veica instruktāžas apmācības Valsts policijai darbam ar portatīvajām ierakstaizsardzības iekārtām Tableau Forensic. To uzdevums ir veikt datu kopēšanu no datu nesējiem, saglabājot datu integritāti, un ir īpaši piemērotas valsts drošības iestāžu ikdienas darba atvieglošanai.

Apmācībās varēja uzzināt visu par iekārtas pielietojuma tehniskajiem aspektiem, iekārtas sagatavošanu un izmantošanu darbam.

Apmācības tika organizētas Iekšējā drošības fonda (IDF) projekta “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” ietvaros.
Atea ir prieks iesaistīties un veicināt projekta uzstādīto mērķu īstenošanu, paaugstinot likumsargu kvalifikāciju un uzlabojot Valsts policijas Kibernoziedzības apkarošanas nodaļas materiāltehnisko bāzi ar mūsdienīgu tehniku.