2017-02-21

Atea piegādā un uzstāda mākoņdatošanas platformu RTU

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē Vadības informācijas tehnoloģijas katedras docenta Jāņa Kampara pārraudzībā ieviesta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) mākoņdatošanas platforma, kas radīta ERAF projektā “(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide.”

“Ieviestā platforma paver plašas iespējas DITF pētniekiem iegūt nepieciešamo skaitļošanas jaudu sarežģītu uzdevumu risināšanā. Datošanas mākonis darbojas pašapkalpošanās režīmā, un skaitļošanas resursu pārvaldība notiek platformas pārvaldības portālā, kurā dažādu specializētu uzdevumu risināšanai ir iespējams veidot virtuālos serverus un tīklus,” atklāj RTU DITF Vadības informācijas tehnoloģijas katedras docents J. Kampars.

Atea veica aparatūras piegādi un uzstādīšanu.

Papildus informācija meklējama Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā.